พิมพ์


การสั่งซื้อสินค้า
1. เลื่อกสินค้าที่ต้องการ โดยคลิ๊กที่ปุ่ม
2. คลิ๊กแสดงรถเข็น เมื่อเลือกสินค้าจนครบตามที่ต้องการแล้ว
3.1 Log In เข้าระบบ (ในกรณีที่ได้สมัครสมาชิกไว้แล้ว)
3.2 คลิ๊กที่ปุ่ม คิดเงินทันที เพื่อเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก (ในกรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก)

4. เลือกวิธีการจัดส่ง
5. เลือกวิธีการชำระเงิน
(ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อสินค้าได้ ในขั้นตอนที่ 3 - 5)
6. ในกรณที่ต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ สามารถใส่รายละเอียดได้ที่ช่อง หมายเหตุและคำร้องขอพิเศษ

7. คลิ๊กเลือก กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขการบริการ และ คลิ๊กที่ปุ่ม คิดเงินทันที
8. คลิ๊กที่ปุ่ม ยืนยันคำสั่งซื้อ (คำสั่งซื้อจะถูกส่งเข้าระบบของ www.unior-thailand.com)
9. รอ เจ้าหน้าที่ Unior-Thailand.com จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งสต๊อกสินค้าและรายละเอียดการชำระเงิน